ക്ഷീര വികസന വകുപ്പില്‍ ജോലി

ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കേരള പി.എസ്.സി ഔദ്യോഗിക റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ഒറ്റത്തവണ …

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസിൽ ജോലി നേടാം.

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് 12 സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, …

PSC വഴി അല്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി

സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഇന്ത്യ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരെ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 23- 2021 ന് മുൻപായി സമർപ്പിക്കുക. ട്രെയിനിങ് അനലിസ്റ്റ് (കെമിസ്ട്രി), ട്രെയിനിങ് …

നാസിക് പ്രെസ്സിൽ ജോലി നേടാം

നാസിക്കിൽ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസ്സിൽ നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 14 അപ്പ്രെന്റിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. …

കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രയിൽ ജോലി നേടാം

തമിഴ്നാട്ടിലെ കടലൂർ ജില്ലയിലെ സരസ്വതി ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉള്ള കൃഷിവിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രയിൽ 3 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു . സബ്ജക്ട് മാറ്റ് …

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലികൾ

  ഡിപ്പാർട്മെന്റ് യോഗ്യത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കർണാടക പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ 10 ലിങ്ക് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എം.കോം ലിങ്ക് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി 10/ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമ ലിങ്ക് തമിഴ്നാട് സിമന്റ് …

കേരളത്തിൽ 1603 ഒഴിവുകൾ

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കേരള, 14 ജില്ലകളിലുമായി മിഡിലെവെൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് (സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നിം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും നിയമനം നടക്കുന്നത്. …

റെയ്ൽവെയിലേക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം.

സൗത്തേൺ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ 1004 ഒഴിവുകളുമായി പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു സുവാരണാവസരമാണ്. പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം …

ഏഴാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥിര നിയമനം

കേരള പി.എസ്.സി യുടെ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. Duffedar തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം കേരള പി.എസ്.സി. യുടെ ഔദ്യോഗിക …

യുറേനിയം കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള യുറേനിയം കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. Graduate Operational Trainee (Chemical), Boiler-cum Compressor Attendant-A, Winding …