കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ജോലി- ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

- Advertisement -

കാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനി (ഫീമെയിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ (ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ) നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, ട്രിച്ചി ബേസുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. കൊച്ചി, മുംബൈ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ, മംഗലാപുരം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷനുകൾ. താല്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്ലൈന് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30.04.2022

ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

  • പ്രായപരിധി: കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 വയസ്സ് [01 ഏപ്രിൽ 2022 വരെ] .
  • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അംഗീകൃത ബോർഡ് / സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് 10 +2 പാസായിരിക്കണം
  • കുറഞ്ഞ ഉയരം: 157.5 സെന്റീമീറ്റർ (5’2″)
  • ഭാരം:- ഉയരത്തിന് ആനുപാതികമായി
  • ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം: ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലോ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • ബിഎംഐ റേഞ്ച്: 18 – 22

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 03 മാസത്തെ പരിശീലന പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകും. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം (3 മാസം), ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലയളവിലേക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ടേം കോൺട്രാക്ടിൽ നിയമിക്കും, ഇത് ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ പ്രകടനത്തിനും കമ്പനിയുടെ ആവശ്യകതയ്ക്കും വിധേയമായി നീട്ടാവുന്നതാണ്.

ശമ്പള സ്കെയിൽ: പരിശീലന കാലയളവിൽ പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിശ്ചിത വേതനം 18,630/- രൂപയും ഫ്ലൈയിംഗ് അലവന് സും. 60 മണിക്കൂർ ശരാശരി പ്രതിമാസ ജോലി മണിക്കൂർ ഏകദേശം 18,000 രൂപയാണ്, പരിശീലനത്തിന് ശേഷമുള്ള മൊത്തം ശമ്പളം ഏകദേശം 36,630 രൂപയായിരിക്കും.

ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കാനും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply