നിരവധി ഒഴിവുകൾ- സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നേടാം.

പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. അപേക്ഷകള്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് നിയമിക്കുന്നത്. ഡാറ്റാ എന്‍ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തി …

പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം – കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതി

ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം എല്ലാ മാസവും വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രതിമാസം ചെറിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ച് നല്ലൊരു …

മുൻഗണനേതര റേഷൻ കാ‍‍ർഡുകൾ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.

മുൻഗണനേതര റേഷൻ കാ‍‍ർഡുകൾ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം. ഒഴിവാക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരാത്ത മുൻഗണനേതര റേഷൻ കാ‍‍ർഡുകൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ നൽകി കൊണ്ട് …

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 2000 രൂപയുടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തുക നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2000 രൂപ അടുത്ത മാസം വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. പതിനൊന്നാമത്തെ …

മൊബൈൽ നമ്പർ, ആധാർ കാർഡ് മതി, 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് നൽകുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ -ൻറെ വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആധാർ കാർഡ്, മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ …

കേരള സർക്കാറിൻ്റെ സൈറ്റിലൂടെ നല്ല ജോലി കണ്ടെത്താം

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച കേരള നോളജ് മിഷൻ എന്ന ഒരു വെബ് പോർട്ടലിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ …

കുടുംബശ്രീയിൽ വീണ്ടും തൊഴിൽ അവസരം. മെയ് 19 വരെ അവസരം.

കുടുംബശ്രീ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മിഷന് കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. വിവിധ സിഡിഎസ്-കളിലായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഒഴിവുള്ളത്. ഈ താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസേന വേതന അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും …

അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രി, കോളേജ് തുടങ്ങി നിരവധി ഓഫീസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ

തിരുവനതപുരത്ത് അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവ് സംസ്ഥാന അർധസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇ.ടി.ബി, എസ്.സി വിഭാഗങ്ങളിൽ റിഗ്ഗർ ഓൺ കോൺട്രാക്ട് തസ്തികയിൽ രണ്ട് ഒഴിവുകളുണ്ട്. താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നിയമനം. …

38,000/- രൂപ ശമ്പളം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന കോഴ്സ്

കുറച്ചുകാലം മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ജോലി ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കുന്ന കോഴ്‌സ് ഒരുപാട് തിരയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സിനെയും അതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. +2, …

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ- ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

സംസ്ഥാന അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഒഴിവ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അവസരമുള്ളത്. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അസോസിയേറ്റ് അംഗം (എ.സി.എസ്), ബന്ധപ്പെട്ട …