മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും വളമുണ്ടാക്കി വിൽക്കാം

വളരെ വ്യത്യാസമായതും ലാഭം കിട്ടുന്നതുമായ ഒരു ബിസിനസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വൃത്തിഹീനമാക്കുന്നതും ഒന്നാണ് അറവ് മാലിന്യം. അധികം ആളുകളും …

സ്ത്രീകൾക്ക് 30000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ സഹായം.

കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 30,000 ഒറ്റ തവണ ധനസഹായം വിവാഹത്തിനായി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് പരിണയം. സാമ്പത്തികമായോ അംഗവൈകല്യം മൂലമോ വിഷമിക്കുന്ന പെൺമക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ വികലാംഗരായ പെൺകുട്ടികളുടെയും നിയമാനുസൃതം വിവാഹ …

പലിശ രഹിത വായ്പയിൽ വീട് നിർമാണം

പലിശ രഹിത ലോൺ വ്യവസ്ഥയിൽ വീട് നിർമിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. 50 മാസം കൊണ്ട് കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയാകും, അതും പലിശ ഇല്ലാതെ …

എമിറേറ്റ്സ് ലോട്ടോ എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി എടുക്കാം

കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി എന്ന ഭാഗ്യദേവതയെ പരീക്ഷിക്കാത്തവരായി ആരും കാണില്ല. ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കു നടുവിലും നന്നായി ഒന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ലോട്ടറി എടുക്കുന്നവരും കുറവല്ല.  എന്നാൽ ലോട്ടറി അടിച്ചവരുടെ …

BECIL നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ബ്രോഡ്കാസറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ( BECIL ) നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 21 തസ്തികകളിലായി 35 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, കോഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, …

റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് കേന്ദ്ര സൗജന്യ റേഷൻ

രാജ്യം നേരിടുന്ന മഹാമാരിയായ കോവിഡ് ൧൯ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി സാമ്പത്തിക സഹായവും ഭക്ഷ്യ ധാന സഹായവും ഒക്കെ ജനങ്ങളിലെക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എത്തിച്ചിരുന്നു. ജൂൺ മാസം …

100 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്, ശേഷം ജോലി

100 ദിവസത്തെ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. കമ്പനി തന്നെ ട്രെയിനിങ് മെൻഡറിങ്, കൺസൾട്ടിങ് എല്ലാം ലഭ്യമാക്കും. ഖത്തറിലെ ദോഹ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ADM എന്ന …

MTS, ഫയർമാൻ ഒഴിവുകൾ

കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിളിൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. MTS പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് 80 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി അപേക്ഷയ്ക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന …

ഔഷധിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ഔഷധിയിൽ 4 തസ്തികകളിലായി നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബോയ്‌ലർ ഓപ്പറേറ്റർ, മാസിയർ, മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ/ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, അപ്പ്രെന്റിസ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലാണ് അവസരം. യോഗ്യതയുള്ളവർ അപേക്ഷയും …