സംരംഭങ്ങൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപവരെ സർക്കാർ സഹായം

നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനെസ്സ് ചെയ്യാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടോ. എന്നാൽ നിങ്ങളോടപ്പം സർക്കാർ ഉണ്ട്. പുതിയ പദ്ദതി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ 4 ലക്ഷം രൂപവരെ നൽകുന്നു. കോവിഡ് …

തപാല്‍ വകുപ്പില്‍ ഏജന്റ് ആകാം

കോഴിക്കോട് പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷനിൽ പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രാമീണ തപാൽ ഇൻഷുറൻസ് വിപണത്തിനായി കമ്മിഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ 18നും 50നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള തൊഴിൽ രഹിതർ, സ്വയം തൊഴിൽ …

സപ്ലൈകോയിൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോര്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജൂനിയർ മാനേജ്മെന്റ് പോസ്റ്റിലേക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരള സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു …

2000 ഒഴിവുകളുമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2000 ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ എസ്ബിഐ വിളിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പരീക്ഷ, അപേക്ഷ ഫീസ് എന്നിവ …

വിജ്ഞാപനയുമായി ആവിൻ ഫാക്ടറി 

തമിഴ്നാട് കോർപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഫെഡറേഷൻ ഫാക്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സർക്കാർ ജോലി അഗ്രഗിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഒരു അവസരമാണ്. അപേക്ഷകർ ഡിസംബർ 5ന് …

കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉപഭോകതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.

വീട്ടിൽ കറന്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള എല്ലാവര്ക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അറിവാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മാസത്തെ കറന്റ് ബിൽ എത്രയാണെന്നും എന്നും എന്നൊക്കെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും …

കർഷക ക്ഷേമനിധി 10,000 രൂപ വരെ

കർഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ ഒരു പദ്ധതി, ഇത് പ്രകാരം 10,000 രൂപ വരെ പ്രതിമാസം ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതി വഴി ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി, ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ …

7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോൺ

ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത! ഇത് വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംരംഭം കുറിക്കാൻ സഹായവുമായി എത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള …

ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി കേരളത്തില്‍ ജോലി

കെ.വി.എ.എസ്.യൂ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഫീഡ് മിൽ സൂപ്പർവൈസർ, ഫീഡ്‌മിൽ ടെക്‌നിഷ്യൻ, ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്, അക്കൗണ്ടന്റ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഓഫ്‌ലൈൻ …

വളരെ മികച്ച ലാഭം കൊയ്യാവുന്ന സംരംഭം.

വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാണിത്. അതെ പോലെ തന്നെ ബിസിനെസ്സുകൾക്കിടയിൽ വില്ലനായി വരുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവും ഇവിടെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ …