റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ ലിങ്ക്

നമ്മളിൽ പലരും കരുതുന്നത് നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും റേഷൻ കാർഡ് അവരുടെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തു എന്നാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് …

20,000 രൂപയ്ക്ക് 3 ബിസിനസ്സുകൾ

മുക്ക് അറിയാം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം പലർക്കും സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികവുമായുമെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നേറിപ്പോകുന്നത്. പലരുടെയും വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നത് ഖേദകരമായ ഒരു …

സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റുഫോമുകളായി വാട്സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയവ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ അധികവും. ഇനി മുതൽ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട …

ഒക്ടോബർ 31 ആണ് അവസാന തീയതി

നമുക്ക്അറിയാം പാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല.പാചകവാതക ഉപഭോക്താക്കൾ ഇനി കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നവംബർ മാസം തൊട്ടു നിങ്ങൾക്ക് പാചകവാതകം ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. നവംബർ …

വീട് പലിശ രഹിത വായ്പയിൽ നിർമിക്കാം

പലിശ രഹിത ലോൺ വ്യവസ്ഥയിൽ വീട് നിർമിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. 50 മാസം കൊണ്ട് കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയാകും, അതും പലിശ ഇല്ലാതെ …

RCയിൽ പേര് മാറ്റാൻ

06-05-2020 ൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഒരു വാഹനം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയ വികഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിചിരിക്കുകയാണ്.മുൻപുണ്ടായിരുന്ന …

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലഭിക്കാൻ ഒടിപി നൽകണം

നവംബർ മാസം മുതൽ പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. മുൻപത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ പാടെ മാറ്റിതിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് . ഇവ കൂടുതലായും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് …

ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും അവസരം.

ആരോഗ്യ കേരളം, നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ, കോഴിക്കോട്, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിനാലും നിയമനം …