കേരള സര്‍ക്കാര്‍ LDC വിജ്ഞാപനം

ഏവരും കാത്തിരുന്ന ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കേരള പി എസ് സി യുടെ വിജ്ഞാപനം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പക്സ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ …

20കോഴിയും കൂടും ഇനി വെറും 750 രൂപക്ക്

കോഴി വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന RME (റൂറൽ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസ്) ഭാഗമായി സർക്കാർ നടത്തിവരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി …

ദൂരദര്‍ശനില്‍ ജോലി അവസരം

ദൂരരദർശൻ ന്യൂസ്, ന്യൂഡൽഹി കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസൈമെൻറ് കോഡിനേറ്റർ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, കോപ്പി റൈറ്റർ, ഗസ്റ്റ് കോഡിനേറ്റർ എന്നീ …

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി- അവസാന തീയതി മെയ് 17, 2021

CSIR സെൻട്രൽ ഫോർ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മോളികുലർ ബയോളജി ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് ജനറൽ , ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് (F&A), ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് (S&P) …

10 കഴിഞ്ഞവർക്ക് മില്‍മയില്‍ ജോലി

വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് മിൽമ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നുംഓൺലൈനായി അപേക്ഷികൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി …

വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം, മികച്ച വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ബിസിനസ്.

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആഹാര പദാർഥമാണ് ചോക്ലേറ്റ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ചോക്ലേറ്റിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും വീടുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റുകൾക്ക്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു …

ഇങ്ങനെയൊരു ബിസിനസ് ആർക്കും അറിയില്ല. തുടങ്ങാൻ വെറും 300 രൂപ മതി.

വെറും 300 രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് . ഈയൊരു ആശയവുമായി ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 80,000 രൂപയോളം നമുക്ക് ലാഭം നേടാൻ …

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി

സെൻട്രൽ ആയുർവേദ റീസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവര്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഇന്റർവ്യൂയിൽ പങ്കെടുക്കുക. …

80 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങി 3200 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം

വളരെ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ തുടങ്ങി മികച്ച ലാഭം കിട്ടുന്നതുമായ ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ആണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് 80 രൂപ …

കേരളത്തില്‍ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി

അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ, അസിസ്റ്റൻറ് ഫോർമാൻ മെക്കാനിക്കൽ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നീ തസ്തികകളിലായി മലബാർ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, യോഗ്യത ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ …