നിങ്ങൾ +2 ജയിച്ചതാണോ, എങ്കിൽ ഇതാ ഒരു നല്ല അവസരം.

രെജിസ്ട്രാർ, ഡപ്യൂട്ടി രെജിസ്ട്രാർ, അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാർ, ലൈബ്രേറിയൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹിന്ദി ഓഫീസർ, സൂപ്പർ-ഇൻഡന്റ്, സീനിയർ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്/എസ്.എ.എസ് അസിസ്റ്റൻറ്/ജൂനിയർ എൻജിനീയർ, സീനിയർ അസിസ്റ്റൻറ് …

10 ജയിച്ചവർക്ക് മുതൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആയി ജോലി നേടാം.

പഞ്ചായത്തിൽ പ്രൊമോട്ടർ ജോലി. പെരുവെമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രൊമോട്ടർ തസ്തികയിൽ അവസരം. പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. …

പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷനിൽ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനം

മഞ്ചേരി പോസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ ഡയറക്ട് ഏജൻറ്സ്, ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഗ്രാമീണ തപാൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി കമ്മീഷൻ …

പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിജ്ഞാപനം- ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം

സർക്കാർ ജോലികൾ തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം. ഹരിയന സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (എച്ച്എസ്.എസ്.സി) അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://www.hssc.gov.in/വഴി ഹരിയാന പോലീസ് എസ്ഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 വിജ്ഞാപനം …

30,000 രൂപയ്ക്ക് ഡിജിഗ്രാമം ഫ്രാഞ്ചൈസി; സ്ഥിരവരുമാനം.

അഭ്യസ്തവിദ്യരായ തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് വെറും മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംരംഭത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥിരവരുമാനം കണ്ടെത്താൻ ടിജിഗ്രാമം വഴി സാധ്യമാകും. …

തിരുവനന്തപുരം ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ആയ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന …

ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ഫ്രീ ആയിട്ട്

നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ഡോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാരണം നിരവധി ആളുകളുടെ വിദേശത്തുള്ള തൊഴിൽ …

എൽ.ഡി ക്ലാർക്ക്, ഡ്രൈവർ, ഉൾപ്പടെ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് മിലിട്ടറി കോളേജ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം, സ്വയം …

കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ- ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക

കിഫ്‌ബി-ൽ അവസരം – കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് (കിഫ്‌ബി ) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒരു ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ വിഭാഗത്തിൽ …

ആട് വളർത്തലിന് 1 ലക്ഷം രൂപവരെ ധനസഹായം.തിരിച്ചടവ് വേണ്ട

സംസ്ഥാനസർക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ആടുവളർത്തൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ലഭിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ആടുവളർത്തൽ മാത്രമല്ല കന്നുകാലിവളർത്തൽ, …