കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ. എൻവിയോൺമെൻറ് പ്ലാനർ, മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്, സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ, സോഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്, ഹസാർഡ് അനലിസ്റ്റ്, …

ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ താത്കാലിക നിയനം

കേരള സർക്കാർ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ താൽക്കാലിക നിയമനത്തിൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അറ്റൻഡർ, ടാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് …

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.

കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്കഡോൺ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് 2 മാസം കഴിയുന്നു. ഈ സഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും, പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം വീട്ടിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം …

കിസാൻ ആനുകൂല്യം 4000 വരെ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി വഴി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തുന്ന പുതിയ സഹായം. ഇത് വരെ 2000 രൂപയായിരുന്നു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇനി മുതൽ 4000 രൂപ വരെ …

NBPGR അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ICAR – നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും യോഗ്യരായവരെ നേരിട്ടോ ഓൺലൈൻ ആയോ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി …

തേങ്ങാ വെളിച്ചെണ്ണയാക്കി ബിസിനസ് ചെയ്യാം

ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ വാങ്ങുന്നതും വാങ്ങാൻ അന്വേഷിക്കുന്നതും മായം ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ടുകളാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ …

ചാണകത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ആരും തുടങ്ങാത്ത എന്നാൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സ് പരിചയപ്പെടാം. പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥങ്ങളിലും ഒരു പ്രശനം അവിടുത്തെ ചാണകം ഒഴിവാക്കാൻ …

എയിംസിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

എയിംസ്,പാറ്റ്ന മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ടെക്‌നിഷ്യൻ( MRT )തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർഥികളിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 07.06.2020 മുൻപായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. തസ്തികയുടെ യോഗ്യത …

വാഴയില ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കും.

എളുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങാൻ ആകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാഴയില ബിസിനസ് ആണത്, കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു …

മത്സ്യ ഫെഡില്‍ അവസരം

കേരള സംസ്ഥാന മത്സ്യ വികസന ഫെഡറേഷനിൽ നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. മത്സ്യ ഫെഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ് വഴി ഓൺലൈനായി …