1 ലക്ഷം ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്

നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് ലാഭകരമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു കൊണ്ട് മാസംതോറും നല്ല ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയാണ്. …

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ കീഴിലുള്ള റബ്ബർ ബോർഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ട്രെയിൻ ഈസ് ടെസ്റ്റ് കളിലേക്ക് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് , കോട്ടയത്ത് …

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

സി എസ് ഐ ആർ സ്ട്രക്ച്ചറൽ എൻജിനീയറിങ് റിസർച്ച് സെൻറർ നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജൂനിയർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്, ഡ്രൈവർ, ടെക്നീഷ്യൻ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് …

കേരള ട്രേഡേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ ബോർഡിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ തസ്തികകളിലായി ജോലി നേടാൻ അവസരം. ഡ്രൈവർ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ്യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. …

56000/- മുടക്കിയാൽ മാസത്തിൽ 20000/- ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം

വെറും 56000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. …

9 മണിക്കൂര്‍ ഉറങ്ങിയാല്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ

നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ജോലികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഉറങ്ങി കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാവുന്നത് ജോലിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. നിരവധി ആളുകളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്തരത്തിൽ …

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥപനത്തില്‍ ജോലി

നാഷണൽ ബിജു കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണർ, ഓഫീസ് ഇന്റന്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്, …

കേരളത്തിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി കം ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എച്ച് എം സി മുഖേനയാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. മാർച്ച് …

വീട് വെക്കാൻ 2 % പലിശ നിരക്കിൽ ഭാവന വായ്പ്പ

നമുക്കറിയാം സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനം എന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ പലിശ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് …

സൗജന്യ തയ്യൽ മെഷീൻ

നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ സ്വന്തമായി അദ്ധ്വാനിച്ച പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സർക്കാർ സഹായം. നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫ്രീ …