10 ജയിച്ചവർക്ക് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി.

പുതുച്ചേരിയിലെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്, പുതുച്ചേരിയിലെ യുടി നിവാസികളായ യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതകളിൽ നിന്ന് അംഗൻവാടി വർക്കർ, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് പരിമിതമായ സമയത്തിലേക്ക് …

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം.

കേരള ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് വകുപ്പിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് കേരള പി.എസ്.സി യുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ യോഗ്യതയുള്ള …

ബോർഡർ റോഡ്‌സിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം- അവസാന തീയതി ജൂൺ 10,2021.

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്സ്മാൻ, സൂപ്പർവൈസർ (സ്റ്റോർ), റേഡിയോ മെക്കാനിക്, ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്, മൾട്ടി സ്കിൽഡ് …

ദേശീയ ജല വികസന ഏജൻസിയില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം

ജൂനിയർ എൻജിനീയർ(സിവിൽ), ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് എന്നീ തസ്തികകളിലായി 82 ഒഴിവുകളിലേക്ക് നാഷണൽ വാട്ടർ …

RITES ല്‍ ജോലി അവസരം.

റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് 146 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്പ്രെന്റിസ്, ഡിപ്ലോമ അപ്പ്രെന്റിസ്, ട്രൈഡ് …

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്‍ തൊഴിലവസരം

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. കേരള പി എസ് സി യുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ പത്തനംതിട്ട, …

റെയില്‍വേ ജോലി, പരീക്ഷ ഇല്ല

സതേൺ റെയിൽവേ 191 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിൻഡന്റ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഇസിജി ടെക്നീഷ്യൻ, ഹീമോഡയാലിസിസ് ടെക്നിഷ്യൻ, ഹോസ്പിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ്, ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്, …

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി- ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കേരള പി എസ് സി യുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വകുപ്പിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, സൂപ്പർവൈസർ, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, സ്റ്റോർ അസിസ്റ്റന്റ്, …

അറ്റോമിക്ക് എനര്‍ജി വകുപ്പില്‍ സ്ഥിര ജോലി

ഇന്ദ്ര ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ അറ്റോമിക് റീസേർച്ച് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവര്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും …

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പില്‍ ജോലി

ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കേരള പി.എസ്.സി ഔദ്യോഗിക റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ഒറ്റത്തവണ …