എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നവർക്ക് മുതൽ ജോലി.

കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്കാദമി ഉപകേന്ദ്രമായ കണ്ണപുരം കലാഗ്രാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന നാടൻ കലാ പരിശീലനത്തിന്റെ സമയബന്ധിത പ്രോജക്ടിലേക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉടൻ തന്നെ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷകൾ മെയിൽ ചെയ്യുക.തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള …

എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നവർക്ക് മുതൽ ജോലി. Read More

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ജോലി ഒഴിവുകൾ

മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സിർ തസ്തികയിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്. സര്‍ക്കാര്‍/കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃതമോ അഥവാ തത്തുല്ല്യമോ ആയ മൂന്ന് വര്‍ഷ പോളിടെക്നിക് സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ സിവില്‍ …

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ജോലി ഒഴിവുകൾ Read More

വിവിധ ജില്ലകളിലായി നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ജോലി നേടാം. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൂജപ്പുര ഗവണ്‍മെന്റ് സെപ്ഷ്യല്‍ ഹോം & ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോം, ഗവണ്‍മെന്റ് മഹിളാ മന്ദിരം എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ജോലി നേടാൻ അവസരം. മള്‍ട്ടി ടാസ്‌ക് …

വിവിധ ജില്ലകളിലായി നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ Read More

പത്താം ക്ലാസ്സ് ജയിച്ചവർക്ക് മുതൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ആവാം.

കേരള പി എസ് സി വീണ്ടും നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്കും കേരള psc യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ തസ്തിക സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു …

പത്താം ക്ലാസ്സ് ജയിച്ചവർക്ക് മുതൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ആവാം. Read More

റെയില്‍വേ ജോലി – കേരളത്തിലും അവസരം

റെയിൽ ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (ആർഎൽഡിഎ) അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://rlda.indianrailways.gov.in/ മുഖേന ആർഎൽഡിഎ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) തസ്തികകളിലേക്ക് 45 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓഫ്ലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് …

റെയില്‍വേ ജോലി – കേരളത്തിലും അവസരം Read More

തിരുവനതപുരം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫിസിൽ ജോലി.

ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരം, അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ “മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്” റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സംബന്ധിച്ച ഒരു ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, അപേക്ഷാ ഫോം, …

തിരുവനതപുരം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫിസിൽ ജോലി. Read More

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ- ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ഡിസംബർ 3, 2021 മുൻപായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. നിലവിലുള്ള തസ്തികകൾ, തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം …

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ- ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. Read More

മിൽമയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ആയി മാനേജ്മെൻറ് ട്രെയിനികൾ ആകാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് മിൽമയുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. മലബാർ മിൽമയിൽ എച്ച്.ആർ.ഡി, എൻജിനീയറിങ്, ഫിനാൻസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ ബയോഡേറ്റ …

മിൽമയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. Read More

10 ജയിച്ചവർക്ക് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി.

പുതുച്ചേരിയിലെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്, പുതുച്ചേരിയിലെ യുടി നിവാസികളായ യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതകളിൽ നിന്ന് അംഗൻവാടി വർക്കർ, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് പരിമിതമായ സമയത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 279 ഒഴിവുകളാണ് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളത്, ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ AWW & …

10 ജയിച്ചവർക്ക് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി. Read More

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം.

കേരള ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് വകുപ്പിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് കേരള പി.എസ്.സി യുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള പി.എസ്.സി യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഒറ്റത്തവണ …

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം. Read More