എൽ.ഡി ക്ലാർക്ക്, ഡ്രൈവർ, ഉൾപ്പടെ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് മിലിട്ടറി കോളേജ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം, സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷകൾ, The Presiding Officer, Scrutiny Cell, Cipher Wg, Military College of Telecommunication Engineering, Mhow (MP) 453 441 എന്ന വിലാസത്തിൽ രേജിസ്റെർഡ് പോസ്റ്റ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 26 ജൂലൈ 2021 ആണ്.

സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്-2
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത- അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ 12-ാം പാസോ തത്തുല്യമോ. ഡിക്റ്റേഷൻ : മിനിറ്റിൽ 80 വാക്കുകൾ @ 10 മിനിറ്റ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്സിയോൺ : 50 മിനിറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്), 65 മിനിറ്റ് (ഹിന്ദി) (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ).
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – 02.

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത- അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസായി. ഇംഗ്ലീഷ് മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കുകൾ ടൈപ്പിംഗ് വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കുകൾ ടൈപ്പിംഗ് വേഗത.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – 14.

ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത – ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഉള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലാബ് ജോലിയിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – 02.

ലാബ് അറ്റൻഡന്റ് (എംടിഎസ്)
അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ട്രേഡിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ലാബ് അറ്റൻഡന്റിന്റെ ചുമതലകളുമായി കോൺവെർസന്റ്.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – 02.

ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ)
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത- മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സാങ്കേതിക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – 01.

സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത- മെട്രിക്കുലേഷൻ, ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് സിവിലിയൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – 01.

പ്രായപരിധി

‘സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്-2’, ‘ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്’ ‘സഫായിവാല (എംടിഎസ്)’, ‘ലാബ് അറ്റൻഡന്റ് (എംടിഎസ്)’, ‘കുക്ക്’, ‘ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്’, ‘ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പർ)’ – 18-25 വർഷം
‘സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)’ തസ്തികകളിലേക്ക് – 18-27 വർഷം.

പ്രായപരിധിയിലെ ഇളവ്

എസ്സി/എസ്ടി – അഞ്ച് വർഷം.
ഒബിസി (നോൺ-ക്രീം പാളിക്ക് മാത്രം)- മൂന്ന് വർഷം

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

  1. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിക്കുക
  2. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
  3. അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഘടിപ്പിക്കുക
  • പ്രായം തെളിവ് (10-ാം മാർക്ക്ഷീറ്റ് / ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
  • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത (10/ 12/ ഡിപ്ലോമ മുതലായവ)
  • അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
  • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റിനായി)
  • എക്സ് സർവീസ്മാൻ സേവന രേഖകൾ
  • ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും രേഖകൾ
  • അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കുക.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം : ““The Presiding Officer, Scrutiny Cell, Cipher Wg, Military College of Telecommunication Engineering, Mhow (MP) 453 441“.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്
അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ലിങ്ക്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

Leave a Reply