കേരളത്തിൽ ജോലി -പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം.

ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മൈക്രോ, ചെറുകിട & ഇടത്തരം സംരംഭമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കയർ ബോർഡ് ഒരു ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി, അടുത്ത രണ്ട് വർഷ കാലയളവിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് …

പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് സൈനിക് സ്‌കൂളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

ജനറൽ എംപ്ലോയിസ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് സൈനിക് സ്കൂൾ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് സൈനിക സ്കൂൾ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂലൈ …

പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കോൺസ്റ്റബിൾ വിജ്ഞാപനം

സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (സിഎപിഎഫ്), എൻഐഎ, എസ്എസ്എഫ്, റൈഫിൾമാൻ (ജിഡി) എന്നിവയിലെ കോൺസ്റ്റബിൾമാരെ (ജിഡി) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക …

കേരളത്തിൽ ക്ലാർക്ക് ജോലി, പരീക്ഷയില്ലാതെ നിയമനം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ആലപ്പുഴ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. ക്ലർക്ക് തസ്തികയിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് …

വീണ്ടും നിരവധി താത്ക്കാലിക ഒഴിവുകൾ- പരീക്ഷയില്ലാതെ ജോലി

എംപ്ലോയെമെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന തൃശ്ശൂരിൽ ജോലി: തൃശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിരവധി ഒഴിവുകളിലായി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം. നിലവിലെ ഒഴിവുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് …

ഹോണ്ടയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ – വാട്സാപ്പ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം

ഹോണ്ട ബിഗ് വിങ് കോട്ടയം സെൻട്രൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്  അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ സി വി അയക്കുക, തസ്തികയും …

ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

പാലക്കാട് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിലവിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മിൽക്ക് ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരു വുമൺ ക്യാറ്റിൽ കെയർ വർക്കർ ഒഴിവാണ് ഉള്ളത്. കരാർ …

ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫീമെയിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യൻ, സ്വീപ്പർ, സെക്യൂരിറ്റി, കുക്ക് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കാണ് അവസരം . …

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുകള്‍

കുടുംബശ്രീയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് നിയമനം അൽകൗണ്ടൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് അവസരം. കുടുംബശ്രീ മുഖേന നെന്മാറ ബ്ലോക്കിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഗ്രാമീണ സംരംഭ വികസന പദ്ധതിയിലേക്ക് ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നിയമനം നടക്കുന്നത്. നെന്മാറ …

ലുലു വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു- 10 /+2 ജയിച്ചവർക്ക് അവസരം

അക്കൗണ്ടന്റ്, സെയിൽസ് / കാഷ്യർ, ലൈറ്റ് ഡ്രൈവർ, ബൈക്ക് ഡെലിവറി ബോയ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ബേക്കർ / കോൺഫെക്ഷനെർ, ബുച്ചർ, ഫിഷ്മോംഗർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് മെന്റ് …