+2 യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ജൂനിയർ സെക്രെട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം.

സി.എസ്ഐആർ-ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ടെക്നോളജി (സിഎസ്ഐആർ-ഐഎംടെക്), ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസേർച്ചിന്റെ …

സെക്കന്ദരാബാദ് കണ്ടോൺമെൻറ് ബോർഡിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

സെക്കന്ദരാബാദ് കണ്ടോൺമെൻറ് ബോർഡിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരെ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 21, 2021 …

സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാന്റീനിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

പ്രിൻസിപ്പൽ കൺട്രോളർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് (പിസിഡിഎ) കാന്റീൻ അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (3 ഒഴിവുകൾ) സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ (https://pcdapension.nic.in/) ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ഔദ്യോഗിക …

കേരളത്തിൽ ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി നേടാം

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ആയി യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്രകാരം …

വിവിധ ജില്ലകളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ- ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക.

കാക്കനാട് സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ് നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളത്തെ കോമ്പാറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഹോളിക്രോസ് വിമൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം …

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് (എംഎംഎസ്), മുംബൈ 16 സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ …

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ ജോലി നേടാം- നാലാം ക്ലാസ് യോഗ്യത മുതൽ.

സ്റ്റുവർട്, വാച്ച് വുമൺ, കുക്ക്, പാർടൈം സ്വീപ്പർ, പാർടൈം സ്കാവഞ്ചർ, പാർടൈം മെസ് ഗേൾ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ആയി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള …

എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം- പരീക്ഷയില്ല

അലയൻസ് എയർ ഏവിയേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എഎഎഎൽ) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://www.airindia.in മുഖേന ഒരു ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി, ടീം ലീഡർ, മാനേജർ, ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഐടി …

ജല അതോറിറ്റിയിൽ വോളണ്ടിയർ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

1. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ജല അതോറിറ്റിയിൽ ജല മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വോളണ്ടിയർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂലൈ 3, …

സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മുതൽ ജോലി നേടാൻ ഇതാ ഔർ സുവർണ്ണാവസരം. വയനാട് ജില്ലയിലെ നല്ലൂർനാട് ജില്ലാ ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിലാണ് അവസരം. വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യത …