കേരള സര്‍ക്കാര്‍ LDC വിജ്ഞാപനം

ഏവരും കാത്തിരുന്ന ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കേരള പി എസ് സി യുടെ വിജ്ഞാപനം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പക്സ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ …

63,000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് ജോലി

പോസ്റ്റോഫീസ് വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടുമൊരു അവസരം. തമിഴ്നാട് പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് സ്റ്റാഫ്കാർ ഡ്രൈവർ, ടയർമാൻ, ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്നീ തസ്തികകളിലായി 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് …

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാൻ അവസരം.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് 11 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അക്കൗണ്ടൻറ് / സീനിയർ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഒരു …

ഫയർ ഫോഴ്സിൽ ജോലി നേടാം

ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ഡ്രൈവർ ട്രെയിനിങ് തസ്തികയിലേക്ക് അവസരം. കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ …

സ്വീപ്പര്‍, സഫായി വാല ഒഴിവുകള്‍

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അഞ്ച് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വീപ്പർ / സഫായിവാല തസ്തികയിലേക്കാണ് അവസരം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മാർച്ച് 12 മുതൽ ഏപ്രിൽ …

എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജോലി – പരീക്ഷ ഇല്ല

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്പ്രെന്റിസ് ഡിപ്ലോമ അപ്പ്രെന്റിസ് എന്നീ തസ്തികകളിലായി 25 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ള …

കൊറിയര്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി

പ്രമുഖ കൊറിയർ കമ്പനിയായ ആറാമെക്‌സ്‌ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ജോർദാൻ, ഹോങ്കോങ്, …

ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആവാം

ചോബ്ദാർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്, കുക്ക്, വാട്ടർ മാൻ, റൂം ബോയ്, വാച്ച്മാൻ, ബുക്ക് റീസ്റ്റോറർ, ലൈബ്രറി അറ്റൻഡ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് …

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ റെയില്‍വേയില്‍ 561 ഒഴിവുകള്‍

വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ 561 അപ്പന്ഡിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം ആയിരിക്കും. അപേക്ഷകൾ ജനുവരി 28 …

കേരളത്തിൽ 1603 ഒഴിവുകൾ

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കേരള, 14 ജില്ലകളിലുമായി മിഡിലെവെൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് (സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നിം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും നിയമനം നടക്കുന്നത്. …