മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് (എംഎംഎസ്), മുംബൈ 16 സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://maharashtrapost.gov.in വഴി അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഓഫ്ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 09/08/2021 ആണ്.

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)
ഓർഗനൈസേഷൻ: മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ്, മുംബൈ
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 16
സ്ഥലം: മഹാരാഷ്ട്ര.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം

  • 10-ാം ക്ലാസ് ജയിക്കണം.
  • ലൈറ്റ് & ഹെവി മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്.
  • മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
  • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈറ്റ് & ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം.

അഭിലഷണീയമായ യോഗ്യത: ഹോം ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ വളണ്ടിയർമാർ എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനം.

പ്രായപരിധി: 18 മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ
പ്രായഇളവ് :

  • SC /ST 5 വർഷം
  • ഒബിസിക്ക് 3 വർഷം.
  • PwD ,എക്സ്-സെർവീസ്‌മെൻ 10 വർഷം.

ശമ്പള൦ : 19,900 രൂപ.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം : ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

അപേക്ഷാ രീതി: നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം, ഐഡി പ്രൂഫ്, പ്രായം, യോഗ്യത, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ , സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ എന്നിവ “The Senior Manager (JAG), Mail Motor Service, 134-A, S.K .Ahire Marg,Worli, Mumbai – 400018”എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 09/08/2021 ആണ്.

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് 
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ & അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ലിങ്ക്

Leave a Reply