കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പടെ നിരവധി ഒഴിവുകളുടെ റെയിൽവെയുടെ വിജ്ഞാപനം.

ചെന്നൈ, ട്രിച്ചി, മധുര, സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, ഈറോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അപ്രന്റിസ് ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് സതേൺ റെയിൽവേ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി തിരയുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ജൂൺ 1, 2021 മുതൽ 30 ജൂൺ 2021 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. 3378 ഒഴിവുകൾ ഈ പോസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം, അറിയിപ്പ് ലിങ്ക് തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഫിറ്റർ, പെയിന്റർ & വെൽഡർ-ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 10, +2 വിദ്യാഭ്യാസ൦ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായി 10-ാം ക്ലാസ് (കുറഞ്ഞത് 50% അഗ്രഗേറ്റ് മാർക്കോടെ) പാസായിരിക്കണം.

മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ (റേഡിയോളജി, പതോളജി, കാർഡിയോളജി) -10, +2 ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നി വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ 10, +2 താഴെ 12-ാം ക്ലാസ് .

ഫിറ്റർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, എംഎംവി, ടർണർ, ഡീസൽ മെക്കാനിക്, കാർപെന്റർ, പെയിന്റർ, വെൽഡർ (ജി ആൻഡ് ഇ), വയർമാൻ, അഡ്വാൻസ് വെൽഡർ & ആർ & എസി – സർക്കാർ അംഗീകൃത ഐടിഐയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുകളിൽ ഐടിഐ കോഴ്സ് കൂടാതെ 10-ാം ക്ലാസ് (ചുരുങ്ങിയത് 50% അഗ്രഗേറ്റ് മാർക്കോടെ) പൂർത്തിയാക്കണം.

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ- ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃതസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഐടിഐ കൂടാതെ സയൻസ് ഒരു വിഷയമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യമായ 10 +2 വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം കീഴിൽ 10 ക്ലാസ് (കുറഞ്ഞത് 50% മൊത്തം മാർക്ക്) പൂർത്തിയാക്കണം.

ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്- 10-ാം ക്ലാസ് (കുറഞ്ഞത് 50% അഗ്രഗേറ്റ് മാർക്കോടെ) 10 +2 സയൻസ് (ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി) മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യ൦, കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ്-ൽ ഐടിഐ കോഴ്സ്.

PASAA – 1പത്താം ക്ലാസ് ചുരുങ്ങിയത് 50% അഗ്രഗേറ്റ് മാർക്കോടെ) 10 +2 സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പാസായവർക്കും “കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്” ൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

കൂടുതൽ തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുക.അപേക്ഷാ ഫീസ് 100 രൂപ ഓൺലൈൻ ആയി അടയ്ക്കാം. SC/ ST/ PwBD/വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ് ഇല്ല.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി : താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സതേൺ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 ജൂൺ 30 വരെ 2021.  അപേക്ഷകർ അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ (താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക്) ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ Carriage Works, Perambur

ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ Central Workshop, Golden Rock

ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ Signal & Telecommunication Workshop / Podanur 

Leave a Reply