ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിലത്

ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന എല്ലാ പുതിയ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും എടിഎമ്മുകളിലും പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ (പോസ്) ടെർമിനലുകളിലും മാർച്ച് 16 മുതൽ ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾ അവരുടെ കാർഡുകളിൽ ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ, രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകൾ, കോൺടാക്റ്റ് രഹിത ഇടപാടുകൾ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല.അങ്ങനെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാന്‍ കാർഡ് ഉടമകൾ ബാങ്കിനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബാങ്കിൽ പോകാതെ ഈ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോകതാവിന് ലഭ്യമാകില്ല. നിലവില്‍ എല്ലാ കാര്‍ഡുകളിലും ഡിഫാള്‍ട്ടായി ഈ സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്.

കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട.നിലവിലെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിനും വേണമെങ്കിൽ അവ വീണ്ടും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ബാങ്കുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് റിസ്ക് ഫാക്ടറിനെ അനുസരിച്ചാണ് ബാങ്കുകൾ ഇത് തീരുമാനിക്കുക.നിങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ ക്യാൻസൽ ആകുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഉപഭോകതാവ് തന്റെ ഓൺലൈനായി നടന്ന ഇടപാടുകൾ രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകൾ, കോൺടാക്റ്റ്ലെസ് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അവരുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഈ ഓപ്ഷനുകൾ എടുത്തുകളയാന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് സാധിക്കും. ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുടമകൾക്ക് അവരുടെ കാർഡുകൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എടിഎം ഇടപാട്, ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ട്. കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഇടപാദുകൾ നടത്താനുള്ള അവരുടെ പരിധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭിക്കുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ എളുപ്പത്തിനായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, പരിധി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും അപ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നീ സേവനങ്ങൾ നൽകാനും റെഗുലേറ്റർ ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് മാത്രമല്ല എടിഎമ്മുകൾക്കും ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഈ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക.