പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ റെയില്‍വേ ജോലി

വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. 138 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആയി CMP-GDMO, നഴ്സിങ് സൂപ്രന്റൻറ് ,റേഡിയോഗ്രാഫർ, റെനാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ് / ഹീമോഡയാലിസിസ് ടെക്നിഷ്യൻ, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡ് എന്നീ തസ്തികകളിലായി അവസരം. മുംബൈ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കും നിയമനം നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ച് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 6 2021.

തസ്തിക ഒഴിവുകൾ ശമ്പളം
CMP-GDMO 14 75,000
നഴ്സിങ് സൂപ്രന്റൻറ് 59 44,900 + അലവൻസ്
റേഡിയോഗ്രാഫർ 02 29,200+ അലവൻസ്
റെനാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ് / ഹീമോഡയാലിസിസ് ടെക്നിഷ്യൻ 01 35,400+ അലവൻസ്
ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് 02 35,400+ അലവൻസ്
ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡ് 60 18,000 +അലവൻസ്

 

തസ്തിക യോഗ്യത പ്രായപരിധി
CMP-GDMO MBBS 53
നഴ്സിങ് സൂപ്രന്റൻറ്  MBBS & PG/ ഡിപോമ 20 – 40
റേഡിയോഗ്രാഫർ നഴ്സിംഗ് 19 – 33
റെനാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ് / ഹീമോഡയാലിസിസ് ടെക്നിഷ്യൻ  ഡിപ്ലോമ, 20 -33
ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രീ 18 -33
ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡ് പത്താം ക്ലാസ് + പ്രവർത്തി പരിചയം 18 -33

 

തസ്തിക യോഗ്യത
ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്
അപേക്ഷിക്കാം ലിങ്ക്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

Leave a Reply