വിജയ സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്

അധികമായി ആരും ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ വളരെ ലാഭം നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പരിചയപ്പെടാം. തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ …

കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ്/ ജോലി.

ലോക്കഡൗണിൽ രക്ഷപെടാൻ പറ്റിയ 4 കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ബിസിനെസ്സുകളെ പറ്റിയറിയാം. ഈ കോവിഡ് 19 സമയത്തു ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഒരുപാട് പേർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ജോലി നഷ്ടപെട്ട വിഷമത്തിലൊക്കെയാണ്. …

കടക്കെണി ഒഴിവാക്കാനും പണമുണ്ടാക്കാനും ഇത് ശീലമാക്കൂ

ഇനി ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി സുഗമായി പൈസയുണ്ടാക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ റിസ്കെടുക്കാതെയും കടമുണ്ടാകാതെയും. അതിനായി പുതിയൊരു ശീലം തുടങ്ങണം, മറ്റൊന്നുമല്ല കണക്കെഴുത്തു. കണക്കെഴുത്തെന്നത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള …

മൂലധനം വേണ്ടാത്ത ബിസിനസ്

ഏതൊരാൾക്കും തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഭീമമായ മുതൽമുടക്ക് ഒരു വില്ലനായി എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി വീടുകളിൽ സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്നു …

അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ലാഭം കൊയ്യാം കോട്ടൺ വൈസ്റ്റ്‌ നിർമാണം

ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മുടക്കുമുതലിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ചചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജോലി സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ …

165 രൂപക്ക് നിർമ്മിച്ചു 1 ലക്ഷത്തിനു വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റം, അതിൻറെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ആണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. യെല്ലോ ബനാന പൗഡർ ആണ് …

16 നു വാങ്ങി 400 നു വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ടിന്റെ ബിസിനസ് ആശയം.

ആർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു സംരംഭത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമെന്ന് കരുതിയോ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ …

വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം, മികച്ച വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ബിസിനസ്.

ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആഹാര പദാർഥമാണ് ചോക്ലേറ്റ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ചോക്ലേറ്റിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും വീടുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റുകൾക്ക്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു …

ഇങ്ങനെയൊരു ബിസിനസ് ആർക്കും അറിയില്ല. തുടങ്ങാൻ വെറും 300 രൂപ മതി.

വെറും 300 രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് . ഈയൊരു ആശയവുമായി ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 80,000 രൂപയോളം നമുക്ക് ലാഭം നേടാൻ …

ഒരു മെഷീനിൽ 2 ബിസിനസ്

വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു തന്നെ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആശയമാണിത്. ഈ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള ട്രെയിനിങ് …