10 ജയിച്ചവർക്ക് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി.

പുതുച്ചേരിയിലെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്, പുതുച്ചേരിയിലെ യുടി നിവാസികളായ യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതകളിൽ നിന്ന് അംഗൻവാടി വർക്കർ, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് പരിമിതമായ സമയത്തിലേക്ക് …

ഫോറെസ്റ്റിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ- അപേക്ഷകൾ അയക്കാം.

ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രെയിനീ ഫെയ്സ് II തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 30 ഒഴിവുകളാണ് ഈ തസ്തികയിൽ ഉള്ളത്. ജോലി നേടാൻ …

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവസരം

ഫോറെസ്റ് റിസേർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ( FRI)നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ & മൾട്ടി ടാസ്കിങ് …

കേരള പി എസ് സി വിളിക്കുന്നു.

കേരള പി.എസ്.സി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപെക്സ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇൻ കേരള ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ ഡ്രൈവർ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കേരള പി.എസ്.സി …

കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് മേഖലയിൽ സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഡ്രൈവർ, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളതും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി …

സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവെയില്‍ ഒഴിവുകള്‍

സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവെയുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം. കോൺട്രാക്ട് ബൈസിൽ പാരാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ റയിൽവെയുടെ പ്രത്യേക നിയമനത്തിലേക്ക് തലപര്യമുള്ളവർക്ക് …