മെഗാ തൊഴിൽ മേള- 101 കമ്പനികൾ, 10,000 ഒഴിവുകൾ.

എംപ്ലോയർ ലൈവ് 101 വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകരെ നിയമിക്കാൻ ഒരു മെഗാ തൊഴിൽ മേള നടത്താൻ പോകുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഓൺലൈനിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അഭിമുഖ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

അഭിമുഖ തീയതി : 09 ജനുവരി, 2022,
അഭിമുഖ സമയം : രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ.
അഭിമുഖ വേദി :മഹാരാജാസ് കോളേജ്, എറണാകുളം.
ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് : www.employerlive.com.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം :10,000..

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു, ബിരുദം, പി.ജി, ഐടിഐ, ഡിപ്ലോമ, ബിടെക്, പാരാമെഡിക്കൽ, അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട രീതി : താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (www.employerlive.com) വഴി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

Leave a Reply