എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന തൊഴിലവസരം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന ജോലി നേടാൻ അവസരം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ കോഴിക്കോട് സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിലെ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് …

പരീക്ഷയില്ലാതെ ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം- ഇന്റർവ്യൂ ഉടൻ

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട് മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലിക്കറ്റ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ പരസ്യം പുറത്തിറക്കി. മെഡിസിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ അക്കാദമി, എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, …

മെഗാ തൊഴില്‍മേള, എല്ലാ ജില്ലക്കാർക്കും പങ്കെടുക്കാം.

തൊഴിൽ അന്ന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥിക്കൾക്ക് ഇതാ ഒരു അവസരം.നിയുക്തി 2021 മെഗാ തൊഴിൽ മേള കോട്ടയത്ത്‌ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്, കോട്ടയം, ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് വിജ്ഞാപനം …

മെഗാ തൊഴിൽ മേള – 16 കമ്പനികളിലേക്ക് 700 ഒഴിവുകള്‍

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻറർ കോട്ടയം, ഡിസ്ട്രിക്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇടുക്കി& ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കട്ടപ്പന എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന നിയുക്തി-2021 ജോബ് ഫെയർ നിരവധി കമ്പനികളിലേക്ക് വിവിധ …