സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി കണ്ടെത്താം.

ഓൺലൈൻ ജോലി ആയാലും ഓഫ്‌ലൈൻ ജോലി ആയാലും, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടാം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ എൻ.സി.എസ് (NCS) അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കരിയർ സർവിസ് എന്ന സൈറ്റിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ജോലികൾ മാത്രമല്ല …

സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി കണ്ടെത്താം. Read More

ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ഫ്രീ ആയിട്ട്

നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ഡോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാരണം നിരവധി ആളുകളുടെ വിദേശത്തുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിവിധ …

ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ഫ്രീ ആയിട്ട് Read More

വീട്ടമ്മമാർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കും, മിനിമം കൂലി 700

നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്‌മ പരിഹരിക്കലാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന കടമ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ. ഐ.ടി, ടൂറിസം വകുപ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അത് വഴി 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകും. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ 1600 രൂപ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക …

വീട്ടമ്മമാർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കും, മിനിമം കൂലി 700 Read More

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാം

തിരുവനന്തപുരം : ശ്രീ ചിത്തിര തിരുന്നാൾ കിൻഡെർ ഗാർഡൻ, കുന്നത്തുകാൽ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുന്നാൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പി ആർ ഒ ,റെസിഡന്റ് പി ആർ ഒ, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ കം സെക്യൂരിറ്റി, അറ്റൻഡർ, ഹെൽപ്പർ എന്ന …

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാം Read More