ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ഫ്രീ ആയിട്ട്

നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ഡോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാരണം നിരവധി ആളുകളുടെ വിദേശത്തുള്ള തൊഴിൽ …

വീട്ടമ്മമാർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കും, മിനിമം കൂലി 700

നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്‌മ പരിഹരിക്കലാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന കടമ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ. ഐ.ടി, ടൂറിസം വകുപ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അത് വഴി 20 ലക്ഷം …

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാം

തിരുവനന്തപുരം : ശ്രീ ചിത്തിര തിരുന്നാൾ കിൻഡെർ ഗാർഡൻ, കുന്നത്തുകാൽ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുന്നാൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പി ആർ ഒ ,റെസിഡന്റ് പി …