പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ നിന്നും ലക്ഷങ്ങൾ നേടാം

അസ്മസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ആണ്‌ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവശ്യമായ റോ …

50,000 രൂപയിൽ താഴെ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന 3 ബിസിനസ്സുകൾ

50,000 രൂപയിൽ താഴെ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന 3 ബിസിനസ്സുകളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ചെറിയ തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനും റൺ ചെയ്യാനും …

ചെറിയ ചിലവിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ

സ്വന്തമായി ചെറിയ മുതൽമുടക്കുള്ള ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന 3 ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ ആണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. 3 മെഷീനുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങാവുന്ന 3 വ്യത്യസ്ത …

കോവിഡിന് ശേഷം വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 4 ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ.

കോവിഡ് 19 ലോകത്തെ ബിസിനസ്സ് സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.ബിസിനസ്സിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വരെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ ബിസിനസ്സ് സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ല ഇനി …

നാട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയാസ്

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ്സ് നടത്തി വിജയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിലേറെയും. പല പല മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ബിസിനസ്സ് ശരിയാവാതെ നടക്കുന്നവരും കുറവല്ല. മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് …