യു.കെ യിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം.

യുകെയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റും യു.കെയും യൂത്ത് മൊബിലിറ്റി വിസ എന്ന ഉടമ്പടിയിന്മേൽ കൈകോർത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ …

കാനഡ മൈഗ്രേഷൻ, സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം

അമേരിക്ക, കാനഡ,യു കെ, പോലെയുള്ളവികസിതരാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നേടി അവിടെ സ്ഥിരതാമസം ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകളാണ്. സ്റ്റുഡൻറ് വിസ പോലെ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് …