മെഗാ തൊഴിൽ മേള- 101 കമ്പനികൾ, 10,000 ഒഴിവുകൾ.

എംപ്ലോയർ ലൈവ് 101 വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകരെ നിയമിക്കാൻ ഒരു മെഗാ തൊഴിൽ മേള നടത്താൻ പോകുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ …

കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എമ്മിൽ ഡ്രൈവർ ജോലി നേടാം

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് കോഴിക്കോട് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ജനുവരി …

കേരള പോലീസില്‍ വിജ്ഞാപനം- ജനുവരി 15 വരെ അവസരം.

കോസ്റ്റൽ വാർഡൻ തസ്തികയിലേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ തീരദേശ താമസിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ …

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

നിരവധി കമ്പനികളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി കൊല്ലം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ഇന്റർവ്യൂ തീയതിയിലും സ്ഥലത്തും …

പരീക്ഷയില്ലാതെ ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം- ഇന്റർവ്യൂ ഉടൻ

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട് മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലിക്കറ്റ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ പരസ്യം പുറത്തിറക്കി. മെഡിസിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ അക്കാദമി, എസ്ബിഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, …

പേരെപ്പാടൻസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് ജ്വല്ലറിയിൽ ജോലി നേടാം

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറികളിൽ ഒന്നായ പേരെപ്പാടൻസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് ജ്വല്ലറി നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സെയിൽസ് മാനേജർ, സെയിൽസ് മാൻ , സെയിൽസ് ട്രെയിനീ, …

കുടുംബശ്രീയിൽ ജോലി നേടാം- ഫ്രഷേഴ്‌സിനും അവസരം.

കുടുംബശ്രീ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://www.kudumbashree.org/ വഴി ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ (സേവന ദാതാവ്) തസ്തികകയിലെ 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ …

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലെക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ അവസരം.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലെക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ(ഇലെക്ട്രിക്കൽ)  തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ,കേരള പിഎസ് സി ഔദ്യോഗികവിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 05.01.2022-നോ …

വനിതാ വികസന കോർപറേഷനിൽ ഒഴിവ് – യോഗ്യത-പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ.

സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് (സി.എം.ഡി) യോഗ്യതയുള്ള വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള സംസ്ഥാനത്തെ വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ വുമൺ വാർഡൻ, വുമൺ അസിസ്റ്റന്റ് …

പരീക്ഷ ഇല്ല. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴിവുകൾ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില്‍ ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ആവാം. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില്‍ ആണ് ഒഴിവുള്ളത്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും ഡേറ്റാ എൻട്രി …