പ്രതിദിനം 50 രൂപ അടച്ചാൽ മതി, 35 ലക്ഷം കിട്ടും. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചറിയാം

പ്രതിദിനം 50 രൂപ വീതം നിക്ഷേപിച്ചാൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 35 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചറിയാം. ഒരു നല്ല തുക കിട്ടുന്നതും …

മഹാലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനായി 26/07/2022 ന് നടക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പരസ്യം മഹാലക്ഷ്മി സിൽക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിൽസ് ട്രെയിനീസ്, സെയിൽസ് …

പെൺകുട്ടികൾക്ക് 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ

വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭാവിജീവിതം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്നും ഒരു ഉൽഘണ്ട തന്നെയാണ്. ഇനി പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് 75 ലക്ഷം രൂപ …

നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ – ഇന്റർവ്യൂ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരുവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആണ് അവസരം. ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നിയമനം നടക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളതും യോഗ്യതയുള്ളതുമായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ …

കേരളത്തിലെ myG ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

My G കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഷോ റൂമുകളിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷക ക്ഷണിക്കുന്നു. മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ പ്രശസ്തമായ മൈജി, പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനിൽ മൊബൈൽ …

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥിര ജോലി നേടാം

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് കോയമ്പത്തൂർ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിഞ്ഞപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം.വി.മെക്കാനിക് (സ്കിൽഡ്), എം.വി.ഇലക്ട്രീഷ്യൻ (സ്കിൽഡ്), വെൽഡർ (സ്കിൽഡ്), കാർപെന്റർ (സ്കിൽഡ്), ടയർമാൻ …

മിൽമയിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ഔദ്യോഗിക നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫീസർ (കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികം) തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ …

വിദ്യാർഥികൾക്ക്1000 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ ബാങ്കിൽ സഹായമെത്തി .

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റിൽ തുക ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഭീമമായ തുക …