മഹാലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനായി 26/07/2022 ന് നടക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പരസ്യം മഹാലക്ഷ്മി സിൽക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിൽസ് ട്രെയിനീസ്, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഫ്ലോർ ഹോസ്റ്റസ്, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ [സ്ത്രീ / പുരുഷൻ,] ഡ്രൈവർ, ഡെസ്പാച്ച് ക്ലാർക്ക്സ്, വിഷ്വൽ മർച്ചൻഡൈസർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.  ദയവായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക.

വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ വിശദാംശങ്ങൾ:

ഇന്റർവ്യൂ തീയതി: 26/07/2022 (ചൊവ്വാഴ്ച)
സമയം: രാവിലെ 9.30 മുതൽ രാത്രി 12 വരെ
സ്ഥലം: എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്
രണ്ടാം നില. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം.

 

 

നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത, പ്രായം, പ്രവൃത്തിപരിചയം മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച തീയതിയിലും വേദിയിലും താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Leave a Reply