സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ- ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

സംസ്ഥാന അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഒഴിവ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അവസരമുള്ളത്. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അസോസിയേറ്റ് അംഗം (എ.സി.എസ്), ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്കാണ് യോഗ്യത . 22360- 37940/ രൂപ …

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ- ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. Read More

സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി കണ്ടെത്താം.

ഓൺലൈൻ ജോലി ആയാലും ഓഫ്‌ലൈൻ ജോലി ആയാലും, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടാം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ എൻ.സി.എസ് (NCS) അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കരിയർ സർവിസ് എന്ന സൈറ്റിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ജോലികൾ മാത്രമല്ല …

സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി കണ്ടെത്താം. Read More

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം – ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ സ്റ്റോർസ്/ പർച്ചേസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ ഓൺലൈനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് . താല്പര്യമുള്ളവര് 18.05.2022ന് മുമ്പായി ഓണ്ലൈന് …

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം – ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. Read More

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ജോലി- ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനി (ഫീമെയിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ (ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ) നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, ട്രിച്ചി ബേസുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. കൊച്ചി, മുംബൈ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ, മംഗലാപുരം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവയാണ് മറ്റ് …

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ജോലി- ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം Read More

7 രൂപ വീതം നീക്കി വെച്ചാലും 60,000 രൂപ, പദ്ധതിയിൽ എങ്ങനെ അംഗമാകാം

തീർച്ചയായും നമുക്ക് ശമ്പള വരുമാനക്കാര്‍ക്ക് റിട്ടയര്‍മൻറ് സമ്പാദ്യം ഒരു സഹായം തന്നെയാണ്. സ്വകാര്യ, സർക്കാർ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇ.പി.എഫ് സംവിധാനത്തിലൂടെ റിട്ടയര്‍മൻറ് സമ്പാദ്യം സ്വരുക്കൂട്ടാൻ ഒരു മികച്ച അവസരം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അസംഘടിത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി ആവിഷ്കരിച്ച …

7 രൂപ വീതം നീക്കി വെച്ചാലും 60,000 രൂപ, പദ്ധതിയിൽ എങ്ങനെ അംഗമാകാം Read More